Radio Robida

0:00
<< Calendar

Zaraščanje workshop

Zaraščanje
Tema 3-dnevne delavnice je vedno bolj aktualna tema zaraščanja gozda oz. zaraščanje nekdaj kmetijsko obdelane krajine v gozdno krajino, ki se bo odvila na primeru vasi Topolò/Topolove v Benečiji v Italiji. Na delavnici bodo študenti krajinske arhitekture Oddelka za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete UL pod vodstvom prof. dr. Ane Kučan in v sodelovanju s kolektivom Robida ter sodelavk projekta Forest Encounters preučevali možne načrte oz. scenarije za urejanje in vzdrževanje zaraščajoče se krajine. Predloge bodo na koncu delavnice predstavili tudi lokalnim prebivalcem.

delavnica je del Akademije Margin 2024!
v sodelovanju s projektom Forest Encounters

Forest Encoutners / Srečevanja z gozdom
Zasnovan kot interdisciplinarno sodelovanje partnerjev iz Slovenije, Avstrije in Belgije se projekt usmerja v razvijanje večplastnega razumevanja različnih vrednot, pomenov, izzivov in perspektiv, povezanih z gozdovi. Z združevanjem umetnosti, gozdarstva in humanistike pristopa h gozdu kot prostoru raziskovanja ekologije in soodvisnosti, pa tudi raznolikih, pogosto konfliktnih politik ter družbenih, kulturnih in ekonomskih praks. Pojekt preučuje in snuje različne scenarije, koncepte in prakse, ki se dotikajo vprašanj, kot so: Kaj in na kakšen način se lahko učimo z gozdom, skozenj ali v njem? Kakšna so in bi lahko bila človekova srečevanja z gozdovi? Kako lahko bolje sobivamo z gozdom? Kakšno vlogo imata pri tem lahko umetnost in kultura? Kakšen gozd si želimo in potrebujemo v prihodnosti? Kaj potrebujemo, da bi se to zgodilo?

Partnerji projekta evropskega sodelovanja Forest Encounters: Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo, Ljubljana (glavni partner); Inštitut za prostorsko oblikovanje Fakultete za arhitekturo Tehnične univerze v Gradcu; in OUT OF SIGHT, Antwerpen

Fotografije: Elena Chirila
Skice: Ula Lavtar, Jure Gruden, Živa Gostinčar, Ela Trojar, Ana Pilko, Tim Gerdin