Radio Robida

0:00
<< Calendar

Živa Pot 2, Topoluove

Sabato 16 settembre, dalle 16 in poi, si terrà a Topolò (Grimacco) il secondo appuntamento del progetto Živa Pot (sentiero vivo, in lingua slovena), iniziativa dell’Associazione Topolò-Topoluove che già dal nome racconta l’intenzione di prendersi cura e tenere viva la memoria legata ai sentieri che collegano il paese di Topolò a quelli che un tempo erano i campi coltivati e i prati da sfalcio oggi ormai bosco.

Živa Pot racconta del desiderio di riscoprire, ritracciare e riattraversare i sentieri e percorsi che fino a cinquant’anni fa erano di uso quotidiano e che hanno legati a sè storie, memorie, racconti e parole ormai quasi dimenticati. Živa Pot è un invito a un turismo lento e rispettoso ma è anche un’occasione per raccogliere e condividere conoscenze legate a luoghi specifici del paesaggio che abbraccia Topolò.

Qui a lato il programma dettagliato!
Il progetto Živa Pot è organizzato dall'Associazione Topolò-Topoluove. Robida collabora al progetto in molti modi!

V soboto, 16. septembra, od 16. ure dalje bo v Topolovem (Garmak) potekal drugi dogodek projekta Živa Pot, ki je nastal na pobudo Društva Topolò-Topoluove. Že iz imena samega projekta lahko razumemo njegov osnovni namen: negovanje in ohranjanje spominov na poti, ki povezujejo vas Topolove z nekoč obdelanimi polji in senožeti, ki so danes poraščeni z gozdovi.

Živa Pot pripoveduje zgodbo o želji po ponovnem odkrivanju, mapiranju in sprehajanju po poteh, ki so bile še pred petdesetimi leti v vsakdanji rabi in s katerimi so povezane danes že skorajda pozabljene zgodbe, spomini, pripovedi in besede. Živa pot je vabilo k počasnemu in spoštljivemu turizmu, hkrati pa je tudi priložnost za zbiranje in deljenje znanja o specifičnih prostorih v krajini, ki objema Topolove.

Tukaj na strani dobite program dneva!
Živa Pot je projekt društva Topolò-Topoluove, Robida pa pomaga v najrazličnejših načinih!