Radio Robida

0:00
<< Calendar

Ajda Pratika @SMO Špietar - exhibition

Ajda Pratika govori o počasnosti, cikličnosti in sezonskosti. Posvečena je tako slovenski ljudski kulturi kot tudi pozabljenim, manj znanim, podeželskim kulturam nasploh. Govori o novem pogledu, usmerjenim v tisto, kar se zdi daleč, o neizkušenih rokah, ki se dotikajo neznanih tekstur, o novih srečanjih z ajdo, specifičnim psevdožitom, ki mu posvečamo naše čute. Ajda Pratika je orodje, ki spodbuja utelešen odnos do hrane, njene pridelave in produkcije. Gre za priročnik, ki vabi,da premislimo naš odnos do prehranjevanja kot kulturnega fenomena.

Projekt Ajda Pratika je nastal v sklopu BIO 27, Bienala oblikovanja v Ljubljani, znotraj programa Produkcijskih platform. Z naslovom Supervernakularno – Oblikovanje za regenerativno prihodnost je bienale predstavil projekte s celega sveta, ki se v nasprotju z ekstraktivnim modelom gospodarstva obračajo k regenerativnim sistemom in ne črpajo iz zemlje, temveč z njo sobivajo.

Nekaj refleksij o projektu lahko preberete na našem dnevniku:
robidacollective.com/community/journal/ajda-pratika

Ajda Pratika racconta di lentezza, ciclicità e stagionalità. È dedicata alla cultura vernacolare slovena e in generale alle culture rurali oggi dimenticate o meno conosciute. Racconta di un sguardo che si orienta verso ciò che sembrava lontano, di mani inesperte che incontrano trame sconosciute, di un nuovo rapporto con il grano saraceno, lo pseudo-grano al quale abbiamo dedicato i nostri sensi. Ajda Pratika è uno spazio che tra le pagine dispiega il paesaggio che ci circonda, la cucina nella quale trasformiamo il cibo, il tavolo sul quale incontriamo il paesaggio. Ajda Pratika è uno strumento che stimola una relazione corporea con il cibo, con la sua coltivazione e produzione. È un manuale che invita a interrogarsi sul rapporto personale con l'alimentazione come fenomeno culturale.

Il progetto Ajda Pratika nasce nell'ambito di BIO 27, la Biennale di Design di Lubiana, come parte del programma Production Platforms. Sotto il titolo Supervernacular - Design for a regenerative future, la biennale ha presentato progetti provenienti da tutto il mondo che, in rottura con un modello economico estrattivo, sono radicate in sistemi rigenerativi che, invece di usare la terra come risorsa, convivono con essa.

Alcuni pensieri sul progetto possono essere letti sul nostro journal:
robidacollective.com/community/journal/ajda-pratika